english mail linkedin youtube facebook
Slide background

Fast-track dagbehandeling

Verbetering van de heup- en knieprothesiologie vraagt een radicale beweging in de richting van Fast-track en innovaties die deze beweging mogelijk maken. Deze innovaties verbeteren de kwaliteit van de behandeling, vergroten het succes ervan en verlagen de eraan verbonden kosten op korte- en langetermijn.

De behandeling van heup- en knieklachten omvat diverse behandelingen, van bewegingsadviezen tot het inzetten van protheses. Hierin zijn hoofdzakelijk huisartsen fysiotherapeuten en ziekenhuizen betrokken. Wanneer het komt tot prothesiologie, dan moet men met serieuze kosten en risico’s rekening te houden. Het inzetten van een prothese is een ingrijpende behandeling met een complexe combinatie van kwaliteiten, succesfactoren en risicofactoren. De prothesiologie legt een groot beslag op het zorgapparaat. 

De traditie is dat het inzetten van protheses een ziekenhuisaangelegenheid is en dat mensen gedurende lange tijd na een operatie in het ziekenhuis verblijven. Weliswaar loopt deze tijd terug - waar men voeger uitging van zes weken, gaat het nu om dagen, echter het systeem is op alle manieren nog steeds ingericht op ziek zijn en ziekenhuisverblijf. Intussen zijn de inzichten ingrijpend veranderd. De consensus is dat enerzijds de operatie zo kort mogelijk moeten duren en anderzijds dat mensen aansluitend zo snel mogelijk gemobiliseerd moeten worden. Samengevat komt het erop neer dat operatietijd en complicatierisico zich exponentieel omgekeerd evenredig verhouden. Uitstel van mobilisatie, hetgeen wordt bevorderd wanneer mensen ‘in het bed’ worden gehouden, resulteert in moeilijker en aanmerkelijk minder succesvol herstel. 

Er is dus veel te zeggen voor prothesiologie in korte behandeling. In de medische wereld gebruikt men hiervoor de term ‘Fast-track’. In de praktijk spreken we veelal van dagbehandeling, er naar strevend de cliënt uit het bed te houden. Een gelukkige term is dagbehandeling overigens niet. Operatie, mobilisatie en ontslag binnen een dag is immers geen doel op zich. Een zo kort mogelijke behandeling kan belangrijk bijdragen aan het succes ervan. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Nog een belangrijke reden om het bed te mijden is dat we met niet zieke mensen te maken hebben.

Sinds de start in 2012 van de dagbehandeling procedure voor heup- en knieprothesiologie wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van het proces waarbinnen knie- en heupprothesiologie kan plaatsvinden in dagbehandeling, waarbij de aandacht wordt toegespitst op kwaliteit van zorg en behandeling, risicobeperking, kostenbeheersing, innovatiebevordering en implementatie.

 

 
foto
Contact
Dr. Nanne Kort
Orthopedisch Chirurg
nanne@nannekort.com

ACIBADEM IMC
T. +31 (0)20 238 8800

BIG-nummer: 89047488901
© Copyright, 2019 Nanne Kort. Ontwerp en realisatie: www.advacom.nlDisclaimerPrivacy statement
linkedin youtube facebook