english mail linkedin youtube facebook
Slide background

Disclaimer

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Nanne Kort niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze site kunnen op géén enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Nanne Kort raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Nanne Kort heeft het materiaal of informatie verbonden aan deze websites niet geïnspecteerd en is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Eveneens moet of kan een link naar de website van een derde op geen manier geïnterpreteerd worden als een sponsoring of aanbeveling voor diensten en services aangeboden door de desbetreffende derde.

Copyright 2018
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Nanne Kort noodzakelijk!

Contact
Dr. Nanne Kort
Orthopedisch Chirurg
nanne@nannekort.com

ACIBADEM IMC
T. +31 (0)20 238 8800

BIG-nummer: 89047488901
© Copyright, 2019 Nanne Kort. Ontwerp en realisatie: www.advacom.nlDisclaimerPrivacy statement
linkedin youtube facebook