english mail linkedin youtube facebook
Slide background

Shared decision making

De cliënt en Dr Kort beslissen samen welke zorg er op welk moment gegeven wordt. Op deze manier wordt de cliënt op ieder moment betrokken bij het behandelplan, het stappenplan

De cliënt en Dr Kort beslissen samen welke zorg er op welk moment wordt toegepast; shared decision making is daarmee een belangrijke pijler is het gepersonaliseerde zorgpad.  

De huisarts zal artrose kan herkennen op basis van het klachtenpatroon. Het voordeel voor de patiënt is dat gestart wordt met de minst invasieve vorm van zorg bij de huisarts. Blijkt het ingestelde behandelplan onvoldoende effectief, wordt er de volgende stap genomen in het stroomschema. Meer intensievere zorg kan worden overwogen, zoals het geven van injecties in het gewricht of voorschrijven van medicatie. Wanneer ook dit onvoldoende effectief blijkt, wordt een verwijzing naar Dr Kort door de huisarts overwogen. Aldaar vindt een verdere analyse plaats van de klachten, met aanvullende diagnostiek omtrent de ernst van de artrose en zullen de behandelmogelijkheden worden besproken. Indien de klachten persisteren ondanks adequate behandeling via het stroomschema, ook wel het conservatieve traject genoemd, zal er in overleg met patiënt al dan niet worden overgegaan tot gewricht vervangende chirurgie. Hierdoor vindt er een duidelijke opbouw plaats in het behandelplan, weet de patiënt op elk moment van het traject waar hij/zij aan toe is en wat de verdere stappen zijn wanneer het onvoldoende de klachten kan verminderen. Het hele stappenplan is onderbouwd vanuit de meest recente ervaring, clientfeedback en onderzoek.

 

Contact
Dr. Nanne Kort
Orthopedisch Chirurg
nanne@nannekort.com

ACIBADEM IMC
T. +31 (0)20 238 8800

BIG-nummer: 89047488901
© Copyright, 2019 Nanne Kort. Ontwerp en realisatie: www.advacom.nlDisclaimerPrivacy statement
linkedin youtube facebook