english mail linkedin youtube facebook
Slide background

Informed consent

Weloverwogen toestemming na een weloverwogen besluit. Gepersonaliseerde zorg en autonomie is het doel van Dr Kort; Het informed consent. We streven naar een zelfstandige keus van de patiënt (Nelson, 2011): patiënten in staat te stellen om een geïnformeerd besluit te nemen. Het doel is dus informed decision making.

Adequate informatie: zorgverleners moeten alle relevante informatie verschaffen over de mogelijke interventies als ook de voordelen en de risico’s ervan als ook de voor- en nadelen van de keuze voor geen interventie.​
Besluitvormingscapaciteit van de patiënt: de patiënt moet capabel zijn om ook daadwerkelijk een besluit te kunnen nemen; als dit niet het geval is moet er een geautoriseerde plaatsvervanger worden gezocht.
Vrijwilligheid: de keuze van de patiënt moet op vrijwillige basis tot stand komen zonder manipulatie die de vrijwilligheid kan ondermijnen.
Vastlegging: voor de operatieve ingrepen binnen CortoClinics is het verplicht om de toestemming ook schriftelijk vast te leggen.

Er zijn argumenteren voor de informed consent voor een open communicatieve relatie tussen arts en patiënt, waarbij informatie wordt afgestemd op de informatiebehoeften van de patiënt. Een dergelijke communicatieve relatie past bij de functie van informed consent die zij op een sociale manier invullen. Informed consent is niet primair nodig om de autonomie van patiënten te beschermen, maar om het vertrouwen van patiënten in de behandeling te wekken en te behouden, zodat er niets onverwachts gebeurt voor de patiënt.

Dit soort meer communicatieve benaderingen van informed consent, hebben als doel patiënten in staat te stellen om een geïnformeerd besluit te nemen. Het doel is dus informed decision making. Deze benadering laat dus meer het proces zien waarbinnen informed consent op een vruchtbare manier tot stand kan komen, en dat staat ver af van de puur juridische benadering van informed consent. Het streeft naar het hoogste niveau van macht voor de patiënt maar vlakt niet de relaties uit die daartoe de voorwaarde zijn. Als het gaat om dit proces, is er een goede brug te slaan met literatuur over shared decision making, die meer in de sociale wetenschap wordt uitgewerkt.

Informed Consent Heupprothese

Informed Consent Totale Knieprothese

Informed Consent Hemi Knieprothese

 

 

foto
Contact
Dr. Nanne Kort
Orthopedisch Chirurg
nanne@nannekort.com

ACIBADEM IMC
T. +31 (0)20 238 8800

BIG-nummer: 89047488901
© Copyright, 2019 Nanne Kort. Ontwerp en realisatie: www.advacom.nlDisclaimerPrivacy statement
linkedin youtube facebook